Wybory nowego Samorządu Uczniowskiego

Dnia 10 stycznia 2019 r. miało miejsce uroczyste przekazanie władzy Rady Samorządu Uczniowskiego.

Na początku został odczytany protokół wyborów, który bardzo rzetelnie przedstawił liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w obydwu turach głosowania. Nowym Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego został Jan Seeliger z klasy 2a, któremu ks. Dyrektor Piotr Kuś przekazał symboliczny „Klucz do władzy”.

Nowym opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani prof. Anna Lendzioszek – Rogaska.

Po odśpiewanym hymnie naszego liceum, ustępująca przewodnicząca posumowała rok wspólnej pracy. Po niej przyszedł czas na sprawozdanie finansowe z działań, który przedstawił Jędrzej Rozynek.

Później zabrał głos nowy przewodniczący, który przedstawił skład Rady SU, w który wchodzą :

 – zastępca  -Szymon Tołpa z klasy 2b,

 - skarbnik – Zofia  Bączyk  z klasy   1b.

Serdecznie gratulujemy!

 

Tekst: Anna Lendzioszek, Alicja Topyła, kl 1a