Wyniki rekrutacji do klasy I LO na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż pod poniższymi linkami dostępne są listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021,

Warunkiem dostania się do szkoły jest
- dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- dostarczenie oryginału zaświadczenia z OKE o ilości punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty,
- wpłata I raty (150 PLN) na mundurek szkolny na konto 77 1090 1362 0000 0001 1974 2677 (w tytule przelewu wpisujemy hasło „Mundurek”, imię i nazwisko oraz wzrost kandydata).

Powyższe warunki należy spełnić do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły.

Lista osób zakwalifikowanych na profil matematyczno-fizyczny i matematyczno-geograficzny
Lista osób zakwalifikowanych na profil biologiczno-chemiczny i humanistyczny
Lista osób niezakwalifikowanych

Rodzinny wyjazd do Wielenia 20-26.07.2020 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż wyjazd do Wielenia odbędzie się w dniu 20 lipca o godz. 10.00 z boiska szkolnego (również własnymi samochodami). Powrót do Poznania będzie 26 lipca w godzinach popołudniowych. Osoby, które zamierzają dojechać w innym terminie lub dojechać bezpośrednio na miejsce proszę o informację na adres k.krzywda@dobrasp.pl.
Jednocześnie przypominam o konieczności dokonania wpłaty w wysokości 250 zł.

Wyjazd do Zaborówca 16-19.07.2020 r.

Osoby, które zgłosiły się na wyjazd do Zaborówca prosimy o wydrukowanie regulaminu i zgody, wypełnienie oraz przesłanie skanu obu dokumentów na adres sekretariat@dobreliceum.pl do 15.07.2020 r.
Jednocześnie przypominamy o konieczności dokonania wpłaty w wysokości 210 zł na konto wycieczkowe szkoły z dopiskiem „Zaborówiec- lipiec- imię i nazwisko uczestnika”.

regulamin
zgoda

Rekrutacja do klasy I LO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z obecną sytuacją, nie będą prowadzone rozmowy rekrutacyjne do liceum. Prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie od 15 czerwca do 10 lipca (zgodnie z harmonogramem MEN).