Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej LO na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, iż dysponujemy jednym miejscem w oddziale o profilach matematyczno-fizycznym lub matematyczno-geograficznym
oraz pięcioma miejscami w oddziale o profilach humanistycznym lub biologiczno-chemicznym.

Terminy składania dokumentów:

do 03.08.2018 r. (do 02.08.2018 r. w dni robocze w godzinach 7:00-13:00, w dniu 03.08.2018 r. w godzinach 7:00-15:00)

Kryteria naboru zostały opisane w zasadach rekrutacji dostępnych w zakładce „Rekrutacja/Zasady rekrutacji”.

Należy złożyć komplet dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy Kandydata, który zastępuje wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie internetowej szkoły),
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum (oryginał lub poświadczona kopia),
  • wykaz wszystkich ocen uzyskanych przez Ucznia na koniec I semestru klasy trzeciej,
  • dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych lub sportowych) w okresie nauki w gimnazjum,
  • opinię od Ks. Proboszcza,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub poświadczona kopia),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub poświadczona kopia).

Pozostałe terminy w postępowaniu uzupełniającym zostały podane w zasadach rekrutacji dostępnych w zakładce „Rekrutacja/Zasady rekrutacji”.

Odbioru dokumentów może dokonać Rodzic kandydata lub Kandydat z pisemnym upoważnieniem Rodzica.

Budynek szkoły w okresie wakacji letnich

W okresie wakacji letnich (26.06.-31.08.2018 r.) budynek Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz będzie otwarty w dni robocze w godzinach 7:00-13:00.

W dniu 03.08.2018 r. (piątek) ze względu na rekrutację do liceum szkoła będzie otwarta do godziny 15:00.

Nie wiesz na kogo przekazać 1% swego podatku dochodowego?

Można wpłacić dla naszego absolwenta, chorującego na postępujący ZANIK MIĘŚNI. Mateusz ma 20 lat, wymaga stałej rehabilitacji i opieki 24 godziny na dobę.

Dwa lata temu ukończył z wyróżnieniem nasze liceum oraz zdał egzamin maturalny.

Obecnie kontynuuje naukę w ramach specjalnie napisanego dla Niego przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej programu i dzięki temu rozwija swoją wielką pasję – pożarnictwo.

Ostatnio uzyskał Certyfikat Honorowego Kadeta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Mimo poważnej niepełnosprawności ciągle ma dużą ochotę na normalne życie, np. nakręca filmiki o akcjach strażackich i zamieszcza je na „Youtube”.

Każda wpłata 1% podatku przysłuży się jak najlepszemu funkcjonowaniu Mateusza w jego trudnym życiu.

Przekaż 1% podatku

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj:
20893 Biernacik Mateusz

Dziękujemy w imieniu Mateusza i jego Rodziców!