Wieczorne lekcje

Dnia 6 listopada 2013 roku społeczności licealna z klasy 2 wsparła projekt prowadzony przez Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki. W szkole pod wieczór zostały przeprowadzone specjalne lekcje, wcześniej przygotowane przez uczniów, które miały zapoznać zaproszonych gości z systemem edukacji oraz wykorzystaniem w celach dydaktycznych nowoczesnych technologii. Klasa humanistyczna przeprowadziła wykład historyczny, wspomagając się prezentacją multimedialną oraz tablicą interaktywną, natomiast profil matematyczno-fizyczny zaprezentował tematyczne doświadczenia.

Opracowała: Joanna Szczepaniak (klasa 2)