Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Kard. A. Hlonda w Poznaniu dysponuje wolnymi miejscami

Ulotka PLOKSW im. kard. Hlonda 300x211 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Kard. A. Hlonda w Poznaniu dysponuje wolnymi miejscami