Terminarz rekrutacji

Uzupełnienie złożonych dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego odbywać się będzie w dniach 22.06.2018 r. g. 8:00-15:00, 23.06.2018 r. g. 9:00-15:00 i 25.06.2018 r. g. 8:00-15:00.