Terminarz rekrutacji

Uzupełnienie złożonych dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego:

21.06.-25.06.2019 r. w godzinach 7:00-15:00 w sekretariacie szkoły.