28 lutego w naszej szkole odbyło się czytanie performatywne „Śmierci z Mistrzem dwojakich gadań”. Tekst ten jest poszerzoną wersją utworu znanego do tej pory pod tytułem „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. Został odkryty jesienią 2017 r. w zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen przez prof. Wiesława Wydrę, pracownika Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, który zaszczycił nas swoją obecnością. Towarzyszyli mu: dyrektor Instytutu Filologii Polskiej – prof. Marek Osiewicz,  wicedyrektor ds dydaktyki Instytutu – prof. Krzysztof Skibski oraz dr Lidia Banowska.

Czytanie zostało przygotowane przez działającą w naszej szkole Grupę Patronacką Instytutu Filologii Polskiej, której członkowie zmierzyli się ze tym niełatwym tekstem. W przedsięwzięciu wziął także gościnnie udział Ks. Dyrektor Piotr Kuś. Wydarzenie otworzył referat napisany oraz wygłoszony przez Iwonę Wolską, dotyczący samego utworu oraz kontekstu eschatologicznego epoki. Części właściwej spotkania towarzyszyła prezentacja, na którą składały się średniowieczne ryciny przedstawiające śmierć.

Jak twierdzą uczestnicy wydarzenia – prócz wartości literackich (znalezisko jest białym krukiem) pozwoliło im ono zastanowić się nad ulotnością życia, która to refleksja jest szczególnie bliska rozpoczynającemu się niebawem okresowi Wielkiego Postu.

Tekst: Katarzyna Błajet

Zdjęcia: Maria Pacholska