9 lutego klasy drugie naszej szkoły wzięły udział w zabawie połowinkowej. Zabawa była bardzo udana, co prezentuje poniższa fotorelacja.