26 kwietnia pożegnaliśmy klasy III naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym. Po przemówieniu Księdza Dyrektora Piotra Kusia odbyła się ceremonia wręczenia Złotych Krzyży Nataliańskich uczniom, którzy zasłużyli na specjalne wyróżnienie, nie tylko ze względu na doskonałe wyniki w nauce, ale także ogromne zaangażowanie w życie społeczności licealnej. Wręczanie tych nagród staje się naszą szkolną tradycją. Najwyższe średnie uzyskali: Alicja Kochner (klasa III a) i Jędrzej Rozynek (klasa III b) – 5, 47.  Następnie Ksiądz Dyrektor i Wychowawcy klas III wręczyli brązowe Krzyże Nataliańskie pozostałym uczniom.

Rodzicom, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w życie naszej społeczności, w  dowód wdzięczności wręczone zostały Krzyże Nataliańskie przez Dyrektora Szkoły i Wychowawców klas. Następnie uczniowie poprzez wręczenie kwiatów podziękowali z całego serca za wszystko, co od nich otrzymali. W imieniu Rodziców słowa pożegnania do całej społeczności szkolnej wygłosił p. Grzegorz Czarnecki.

W imieniu społeczności szkolnej absolwentów pożegnała Olga Borowczak. Na pożegnanie uczniowie otrzymali pamiątkowe upominki.

Po hymnie szkoły nadszedł czas na wspomnienia – uczniowie klas III przedstawili krótkie filmy podsumowujące ich pobyt w naszej szkole. Na zakończenie uroczystości uczniowie obydwu naszych szkół – liceum i szkoły podstawowej – przedstawili zróżnicowany program artystyczny: od muzyki poważnej po przebój „Ale to już było…”.

A w salach lekcyjnych odbyły się już bardzo osobiste pożegnania Wychowawców, Uczniów i Rodziców…

Tekst: Maria Pacholska