W Dniu Kariery, 27 lutego br., w auli szkoły odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Biologii UAM. Było ono głównie adresowane do licealistów i dotyczyło prezentacji szerokiej oferty edukacyjnej Wydziału, a zwłaszcza niedawno otwartego, nowego kierunku studiów I stopnia– „Biologia i zdrowie człowieka”.

Szczegółowej wiedzy na ten temat udzieliła Pani dr Magdalena Durda – Masny zaznaczając, że powstał on w odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku pracy i popyt na specjalistów zajmujących się ochroną, promocją i wspomaganiem zdrowia u ludzi. Ponadto nieprzecenionym atutem studiowania na tym kierunku jest współpraca z pracodawcami oferującymi dodatkowe kursy i staże, które zapewniają zdobycie unikalnych i poszukiwanych obecnie kwalifikacji. Zdobyte dzięki temu kompetencje pozwolą przyszłym absolwentom na podjęcie pracy przykładowo w specjalistycznych laboratoriach, w zakresie obsługi biologicznych i medycznych baz danych, świadczenia usług pielęgnacyjnych i niemedycznych usług terapeutycznych w poradniach dietetycznych oraz gabinetach odnowy biologicznej.

W drugiej części spotkania głos zabrała przedstawicielka Samorządu studenckiego Wydziału Biologii, która przybliżyła kwestie dotyczące rekrutacji, specyfiki oraz wymagań na poszczególne kierunki takie jak biologia ogólna i „nauczycielska”, biotechnologia, bioinformatyka, ochrona środowiska, czy też ochrona przyrody wraz z edukacją przyrodniczo – leśną. Wspomniała ona również o możliwości brania czynnego udziału w kołach naukowych, w których dodatkowo można rozwijać swoje przyrodnicze pasje oraz prowadzić ciekawe zajęcia na corocznych Festiwalach Nauki, Nocy Biologów, czy też Naukowców.

Tekst: Katarzyna Rymer

Zdjęcia: Monika Chudak