1 marca w naszej szkole odbyły się zajęcia dotyczące gier hazardowych pt. „Hazard? Nie, dziękuje”, które zorganizowała Izba Celna w Poznaniu. Pan Podinspektor Wojciech Kubalewski wraz z Celniczkami przeprowadzili  prezentację  z dyskusją, tłumacząc  nam, co jest hazardem, co jest legalne, a co nielegalne. Prelegenci ostrzegali przed zagrożeniami, opowiadając historię naszego rówieśnika, który wyszedł z nałogu. Doradzili nam także gdzie szukać pomocy w przypadku początków uzależnienia. Temat przedstawiony był w sposób przystępny, mieliśmy także czas, by zadać pytania i wypowiedzieć się.

Tekst: Sara Kaczmarek, kl. 2b

Zdjęcia: Katarzyna Błajet