TZ okazji święta Konstytucji Trzeciego Maja, 30 kwietnia odbył się w auli szkolnej spektakl upamiętniający to wydarzenie. Przedstawienie przygotowane zostało przez uczniów klasy 1a liceum, pod opieką wychowawcy – p. Pawła Perekietki. Licealistom pomogło kilku uczniów z klasy I Szkoły Podstawowej.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu szkoły. Dalszą częścią obchodów był występ teatralny. Uczniowie klasy 1a wcielili się w przedstawicieli szlachty, przypominając nam czasy wolnej elekcji oraz liberum veto. Głównym i stałym elementem przedstawienia były trzy Ojczyzny, które odzwierciedlały zabory, pod jakimi znalazła się Polska.

Występ zakończył się wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Trzeciego Maja”. Przedstawienie zyskało wiele pozytywnych opinii, szczególnie od członków Grona Pedagogicznego.

Tekst: Zofia Ziółkowska, kl. 1a

Zdjęcia: Katarzyna Błajet