26 kwietnia uczniowie należący do Grupy Patronackiej Instytutu Filologii Polskiej mieli możliwość wysłuchać wykładu na temat związków frazeologicznych, który przygotowała i poprowadziła dr Gabriela Dziamska – Lenart.  Zajęcia dotyczyły rodzajów związków oraz źródeł frazeologii dawniej i dziś. Uczniowie mogli się przekonać, że dobre wyrobienie językowe pomaga uniknąć wielu gaf w obrębie tej dziedziny, pomaga zaś bawić się frazeologizmami. Wykład okazał się bardzo ciekawy i prowokujący do pytań dotyczących etymologii niektórych związków frazeologicznych, a także własnych poszukiwań interesujących połaczeń wyrazowych.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Błajet