13 marca br. nasza Grupa Patronacka Instytutu Filologii Polskiej wzięła udział w wykładzie odbywającym się w budynku Collegium Maius. Zajęcia dotyczyły tajemnic „Lalki”. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych przez p. prof. Krzysztofa Skibskiego nastąpiła właściwa cześć spotkania, tj. wykład poprowadzony przez p. prof. Waldemara Ratajczaka. Dzięki niemu mogliśmy poznać niezwykłe związki pomiędzy tą powieścią dziewiętnastowieczną, a innymi dziełami, jak np. „Zbrodnią i karą” czy „Kamizelką”. Pan Profesor, jak na pasjonata przystało, w niezwykle ciekawy sposób mówił o geniuszu Prusa, który pisząc do „Kuriera Codziennego” powieść w odcinkach, jednocześnie miał wizję całości.

Wykład był dla nas prawdziwą uczta intelektualną, z niecierpliwością więc czekamy na kolejne.

Tekst: Maria Garczarek, kl. 1b

Zdjęcia: Katarzyna Błajet, Filip Molski, kl. 1b