16 listopada w auli szkoły nastąpiło uroczyste przyznanie patronatu Instytutu Filologii Polskiej. W ramach porozumienia podpisanego przez Księdza Dyrektora naszego liceum oraz Władze Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z oferty dydaktycznej Instytutu. Do Grupy Patronackiej zostali zakwalifikowani wybrani uczniowie z wszystkich trzech poziomów kształcenia, wyróżniający się zainteresowaniami humanistycznymi.

Spotkanie otworzył prof. dr hab. Krzysztof Skibski, a uświetnił je wykład p. prof. dr. hab. Jarosława Liberka, dotyczący aspektów mowy. Mamy nadzieję, że praca pomiędzy obu instytucjami okaże się ciekawa i inspirująca.

Tekst: Katarzyna Błajet

Zdjęcia: Jakub Bień, kl. 3a