16 marca 2019 r. uczniowie naszego liceum: Serafin Kiełbasiewicz, Dominik Niemir, Wojciech Sikora, Leon Soboński i Szymon Tołpa w czasie Mszy św. w poznańskiej katedrze zostali pobłogosławieni przez bp Grzegorza Balcerka do pełnienia funkcji ceremoniarza. Ceremoniarz to najważniejsza posługa w formacji ministranckiej. Do jego zadań należy czuwanie nad przebiegiem liturgii, wydawanie celebransowi komend w języku łacińskim, przeprowadzanie prób liturgii oraz interweniowanie w nietypowych sytuacjach. Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która zna dobrze liturgię. Z tego powodu kandydaci musieli przejść trwający od września kurs pod okiem ks. Grzegorza Koniecznego. W czasie trwania kursu kandydaci nauczyli się stosowanych w czasie liturgii komend, poznali szczegółowy przebieg liturgii z poszczególnymi gestami i ich symboliką, zdobyli umiejętność obsługi Mszału oraz rubryceli. Zwieńczeniem szkolenia były rekolekcje w poznańskim seminarium, w czasie których musieli zdać praktyczny egzamin. Mszę św. w katedrze poprowadził bp Grzegorz Balcerek. Oprócz ceremoniarzy pobłogosławieni zostali również lektorzy z całej archidiecezji. W czasie homilii biskup przywołał swoje wspomnienia z lat szkolnych oraz wydarzenia opisane w książce Aleksandra Kamińskiego pt. Kamienie na szaniec. Mówił o ogromnej odpowiedzialności, jaka wiąże się ze służbą ministrancką i przypominał o konieczności pozostania we wspólnocie z Bogiem. Po kazaniu odbył się obrzęd błogosławieństwa lektorów, a następnie ceremoniarzy. Zostali oni pouczeni o wielkiej wadze ich posługi oraz o czekających ich obowiązkach. Całość obrzędu dopełniło wręczenie krzyży będących oznaką pełnionych w służbie liturgicznej funkcji. Nowym ceremoniarzom gratulujemy ukończenia kursu i życzymy owocnej posługi!

Tekst: Wojciech Sikora, kl. 1a