VI KONCERT CHARYTATYWNY
„Rodziny – Rodzinie: czyli więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu!”

„Wierzę w cuda, w takie na wyciągnięcie ręki, w to, że za rogiem kryje się dobry człowiek. Wierzę w dobro, bo dobro w nas się zaczyna i do nas wraca. (…)
Dziękujemy, Dobrzy Ludzie, za DZIŚ…” Takimi słowami rozpoczynali opis swojej sytuacji życiowej Adresaci tegorocznego, VI Koncertu Charytatywnego, który
27 kwietnia, radosnymi dźwiękami wybrzmiał w naszej szkole…

A „cudów na wyciągnięcie ręki” było w sobotni wieczór, naprawdę, co niemiara! Koncertowy temat, tym razem, zachęcał do refleksji nad niezwykle trudnym, ale i pięknym wymiarem naszego życia – wymiarem rodzinnym. Przychylając się do stwierdzenia, że rodzina to nie tylko więzy krwi, ale również wspólne działania na rzecz dobra, inspirowane wrażliwością i troską o każdego człowieka, zaprosiliśmy do twórczego muzykowania rozmaite wspólnoty „rodzinne”: Rodziców i Dzieci, Przyjaciół, ale także Rodziny klasowe, belferskie, połączone pasjami czy nietuzinkowymi talentami! Jednak każde, choćby najmniejsze (muzyczne, recytatorskie, plastyczne, techniczne, kulinarne, organizacyjne, medialne, finansowe czy wreszcie – modlitewne) podzielone Dobro kierowaliśmy szczególnie do jednej z Rodzin naszej społeczności, potrzebującej wsparcia i niejednej pomocnej dłoni… Każdy Koncert Charytatywny jest wszak wspaniałą okazją, by
w różnych wymiarach zjednoczyć siły tak Najmłodszych, jak i Najstarszych; każdy też koncert jest odkrywaniem nowych możliwości. W tym roku takim nieznanym wcześniej rozwiązaniem była choćby prowadzona w przestrzeni wirtualnej licytacja, a także stworzenie koncertowej strony: www.koncertcharytatywny.eu, na której będziemy przechowywać najpiękniejsze (nie tylko artystyczne!) wspomnienia…

Wszystkim, w jakikolwiek sposób zaangażowanym w przygotowanie naszego muzycznego spotkania, najserdeczniej dziękujemy, że Razem – jak pokazywała nasza misternie stworzona scenografia – udało nam się zbudować Koncertowy Dom, czyli Przestrzeń i Czas, w których Każdy może poczuć się kochany i potrzebny. Jednocześnie przecież, Wszyscy pragniemy, by spełniły się słowa utworu
z repertuaru Alicji Majewskiej, który otwierał tegoroczny koncert: „To nie sztuka wybudować nowy dom, sztuka sprawić, by miał w sobie duszę; podków szczęścia nie wyrzuca się na złom, nie wynosi się na śmietnik snów i wzruszeń…”

Z serca życzmy sobie nawzajem budowania właśnie takich Więzi
z Najbliższymi – „domów z duszą”, gdzie nie zabraknie miejsca dla marzeń
i wzruszeń… A piękną instrukcją, w jaki sposób je stworzyć, może być hasło tegorocznego koncertu – wszak: „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli
w braniu…”

Tekst: Joanna Trott, Marta Mickiewicz – Metelska

Zdjęcia: Julia Chmielińska, Marta Hała, Jakub Rybka