Dnia 10 stycznia 2019 r. miało miejsce uroczyste przekazanie władzy Rady Samorządu Uczniowskiego.

Na początku został odczytany protokół wyborów, który bardzo rzetelnie przedstawił liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w obydwu turach głosowania. Nowym Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego został Jan Seeliger z klasy 2a, któremu ks. Dyrektor Piotr Kuś przekazał symboliczny „Klucz do władzy”.

Nowym opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani prof. Anna Lendzioszek – Rogaska.

Po odśpiewanym hymnie naszego liceum, ustępująca przewodnicząca posumowała rok wspólnej pracy. Po niej przyszedł czas na sprawozdanie finansowe z działań, który przedstawił Jędrzej Rozynek.

Później zabrał głos nowy przewodniczący, który przedstawił skład Rady SU, w który wchodzą :

 – zastępca  -Szymon Tołpa z klasy 2b,

 – skarbnik – Zofia  Bączyk  z klasy   1b.

Serdecznie gratulujemy!

 

Tekst: Anna Lendzioszek, Alicja Topyła, kl 1a