24 września br. klasy licealne o profilu biologiczno – chemicznym brały udział w godzinnym wykładzie na temat stomatologii, w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Spotkanie to poprowadziła absolwentka UMP – pani dr hab. n. med. Karolina Gerreth. Na wykładzie zostały poruszone tematy dotyczące m. in. estetyki, rehabilitacji, skanowania oraz nowoczesnych metod implantologii. Swoją wiedzę poszerzyliśmy również o zagadnienia dotyczące zaburzeń rozwoju narządu żucia oraz przyczyn przedwczesnej utraty zębów. Dowiedzieliśmy się też o możliwych chorobach wynikających ze specyfiki pracy stomatologa, a także przyczynach tzw. „wypalenia” zawodowego.

Dla szczególnie zainteresowanych wykonywaniem w przyszłości zawodu stomatologa przedstawiona została szeroka oferta specjalizacji, przykładowo takich jak: chirurgia, protetyka, czy periodontologia.

W drugiej części wykładu Pani Doktor podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami ze swoich pierwszych praktyk, w czasie wolontariatu, jaki wczasach studenckich, odbyła w Indiach. Pomimo panujących wtedy prymitywnych warunków zdobywała tam pierwsze szlify w pracy stomatolog.

Tekst: Paula Skrzypczak, kl. 2b

Zdjęcia: Katarzyna Rymer