Rok szkolny 2020/2021 zainaugurowaliśmy udziałem w uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Kolejny etap naszych naukowych zmagań powierzyliśmy Panu Bogu poprzez przyjęcie Go do serca w komunii świętej. Eucharystii przewodniczył ks. dyrektor Piotr Kuś. O długim czasie rozłąki mówił także katecheta – ks. Grzegorz Konieczny. Podczas kazania wspominał on o tym, by „nie żałować straconego czasu”, a patrzeć z Jezusem w przyszłość. Zachęceni do podjęcia tegorocznych wyzwań „we współpracy” z Panem Bogiem, uczniowie udali się do szkoły na spotkania z wychowawcami. Ich długie, niezwykle żywotne i pełne śmiechu rozmowy z pewnością świadczą o wzajemnej tęsknocie i radości z możliwości bezpośredniego spotkania.

Opracowała : Marta Dzięcioł