9 marca br., w auli szkoły uczniowie liceum oraz 7 i 8 klas szkoły podstawowej wzięli udział w prelekcji dotyczącej zagadnień krwiodawstwa i transplantologii, o których opowiadał zaproszony gość – Pan Stanisław Furmaniak, dziennikarz i członek Drużyny Szpiku.

Krew jest bezcennym darem – mówił, gdyż w sytuacjach zagrażających życiu nie da się jej niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Z krwi pozyskuje się między innymi płytki krwi tzw. trombocyty. Aby chory mógł skorzystać tylko z jednej porcji takich krwinek, krew musi oddać aż pięć osób!

Z kolei w terapii białaczek niezwykle ważną kwestią jest dawstwo szpiku kostnego. Dowiedzieliśmy się, że polski rejestr pod tym względem znajduje się na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. To całkiem niezły wynik! Daje to nadzieję tym wszystkim chorym, dla których transplantacja komórek krwiotwórczych jest jedyną metodą, dającą szansę na całkowite wyleczenie.

Nasi uczniowie z uwagą wysłuchali wszystkich tych informacji, a po skończonej prelekcji był czas na zadawanie pytań oraz indywidualne rozmowy z prowadzącym.

Chcemy, aby to spotkanie zaowocowało naszą większą wrażliwością i gotowością do dzielenia się tak cennym darem, jakim jest krew!

Opracowały: opiekunowie SDS (Katarzyna Rymer i Joanna Krośniewska – Czaprańska