Informujemy o kolejnym sukcesie naszego ucznia: 23 marca 2022 roku Piotr Maciejewski został powołany do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości. W jej skład wchodzi 24 członków. Nominacje jej członkom wręczył podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

„Celem Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości jest przede wszystkim kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju i budowaniu świadomości prawnej,(…). Ponadto Rada wspierać będzie działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym młodzieży, jednocześnie podejmując przy tym inicjatywy, które służyć będą promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Wcześniejsze sukcesy Piotra Maciejewskiego to:

– wygrany konkurs ogłoszony przez Ambasadę Niemiec w RP dotyczący nowej wizji traktatu polsko-niemieckiego,

– poseł na 27. Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży RP,

– redaktor ogólnopolskiej gazety młodzieżowej „Kongresy….”

 

Opracowała: Maria Pacholska

Zdjęcia: strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości i Piotr Maciejewski