Do zajęć w terenie nikogo nie trzeba długo namawiać!

Dnia 22 czerwca br., korzystając z dobrych warunków pogodowych, uczniowie grup profilu biologiczno – chemicznego, za pomocą skali porostowej określali stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki w okolicach szkoły oraz na terenie parku Jana Kasprowicza, na Łazarzu.

Zajęcia były również okazją, aby przypomnieć sobie nazwy pospolitych gatunków roślin zielnych i drzewiastych wraz ze sposobami ich rozprzestrzeniania się w środowisku.

Bogatsi o nową wiedzę i umiejętności, nie przejdziemy już obojętnie obok pięknych okazów pustułek, czy złotorostów na pniach drzew!

 

Opracowały: Barbara Guzek i Katarzyna Rymer