W ramach podsumowania poezji Juliana Przybosia, uczniowie klas 3a i 3b otrzymali zadanie zbudowania katedry ze słów. W efekcie powstały bardzo interesujące prace, których nie powstydziłby się – gdyby tylko tworzył poezję wizualną – sam „budowniczy słowa”.