Objęte patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu grupy profilu biologiczno – chemicznego naszego liceum, we worek 13 czerwca 2023 roku, brały udział w całodniowej konferencji pt.: „Młodzież w świecie nauki. Młodzież studencka dla młodzieży licealnej”. 

Wydarzenie to stanowiło podsumowanie dotychczasowej współpracy UMP ze szkołami ponadpodstawowymi, w ramach projektu „III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”.

Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo interesujących oraz uwzględniających wyniki najnowszych badań – wykładów na temat nowoczesnych metod leczenia choroby Parkinsona, udziału czynników infekcyjnych w chorobie Alzheimera, genetycznych podstaw migreny oraz nowoczesnych metod dostarczania leków do guza nowotworowego.

Po skończonych prezentacjach był czas na dyskusję i odpowiedzi na pytania, które słuchaczom nasuwały się podczas wykładów.

Udział w konferencji wzbogacił nas o nową wiedzę, a także dał nam impuls do większego zainteresowania się poruszanymi tam zagadnieniami.

Opracowanie: Katarzyna Rymer