Dnia 24 października 2020 odbył się Dzień Kariery dla uczniów liceum. Uczniowie mogli zapoznać się z możliwością studiowania za granicą, znaleźć odpowiedzi jak zaprojektować swoją karierę edukacyjn0-zawodową, w tym także jak przygotować swoje dokumenty aplikacyjne. Ponadto wysłuchali wykładu dotyczącego ścieżki kariery osoby po studiach ścisłych, zapoznali się ze strukturą Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, mogli porozmawiać i zadać pytania dziennikarzowi radiowemu, a także zasięgnąć informacji jak dobrze przygotować się na rynek pracy.

Każdy z uczniów otrzymał również dostęp do Padletu, w którym zawarte zostały najbardziej potrzebne informacje, testy  i materiały do zapoznania się i wykorzystania w planowaniu własnej ścieżki kariery.