Szanowni Państwo!

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69) stwierdza w § 18 pkt. 2:

„Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli (…) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów”.

W związku z zaistniałą w Poznaniu sytuacją, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, podejmuję decyzję o zamknięciu szkoły na okres dwóch tygodni, tj. od 11.03.2020 do 24.03.2020 r.

Jednocześnie informuję Rodziców Dzieci do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy się Rodzicowi zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368).

Jednocześnie informuję, że zajęcia w tym czasie odbywały się będą w formie online. Zostaną także przesłane materiały do samodzielnego wykonania zadań. Uczniowie w tym okresie mają obowiązek wykonywania przesłanych zadań oraz pozostawania do dyspozycji w formie kontaktu elektronicznego w czasie, w którym normalnie odbywają się zajęcia lekcyjne.

Wszelkie komunikaty umieszczane będą na stronie internetowej szkoły lub przekazywane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz pakietu Office 365.

Bardzo proszę Państwa o dopilnowanie, by Dzieci pozostały w tym czasie w domach, unikając niepotrzebnych okazji do kontaktu z innymi osobami. W przypadku wystąpienia zarażenia koronawirusem prosimy o poinformowanie szkoły.

Przydatne informacje można znaleźć w następujących miejscach:

Informuję również, że w tym okresie odwołane są wszelkie spotkania dla Rodziców. Sekretariat szkoły będzie funkcjonował dnia 12 i 19 marca w godz. 7.00 – 15.00. Dyrektor dyżurny jest dostępny telefonicznie codziennie w godz. 9.00 – 13.00.

Ks. Piotr Kuś

Dyrektor Szkoły