Podziękowanie z akcji „Posiłek dla medyka”, w którą włączają się społeczności obu szkół
podziekowanie_posilek