Zwieńczeniem szkolnego kursu ceremoniarskiego – przygotowującego do pełnienia tej funkcji na liturgii – było pobłogosławienie przez ks. biskupa Grzegorza Balcerka w niedzielę 2 czerwca 2024 r. w poznańskiej katedrze czterech licealistów: Szczepana, Bartka, Mateusza i Antka.

Ceremoniarz to najbardziej wymagająca posługa w formacji ministranckiej. Do jego zadań należy czuwanie nad przebiegiem liturgii, wydawanie celebransowi komend w języku łacińskim, przeprowadzanie prób liturgii oraz interweniowanie w nietypowych sytuacjach. Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię. Z tego powodu kandydaci musieli przejść trwający od początku roku szkolnego pod okiem ks. dyr. Grzegorza Koniecznego kurs przygotowawczy. W jego trakcie kandydaci nauczyli się stosowanych w czasie liturgii komend, poznali szczegółowy przebieg liturgii z poszczególnymi gestami i ich symboliką, zdobyli umiejętność obsługi Mszału oraz rubryceli i przygotowania liturgii pod kątem ksiąg, paramentów i organizowania innym członkom służby liturgicznej podejmowanych przez nich zadań. Zwieńczeniem szkolenia był egzamin zewnętrzny, przeprowadzony przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej.

Mszy św. w katedrze przewodził bp Grzegorz Balcerek. Oprócz ceremoniarzy pobłogosławieni zostali również dorośli lektorzy i ceremoniarze z innych kursów prowadzonych w różnych miejscach naszej archidiecezji. Po homilii odbył się doniosły obrzęd błogosławieństwa do podejmowania funkcji. Kandydaci zostali pouczeni o wielkiej wadze posługi oraz o czekających obowiązkach. Całość obrzędu dopełniło wręczenie krzyży będących oznaką pełnionych w służbie liturgicznej funkcji.

Nowym ceremoniarzom gratulujemy i życzymy owocnej posługi!

Tekst: ks. G. Konieczny

Zdjęcia: Krzysztof Kochner