Dnia 18 października 2012 roku, w parafii pw. św. Jana Kantego odbyło się czuwanie z okazji Dnia Papieskiego, w którym udział wzięli uczniowie naszego liceum wraz z wychowawczynią. Przy akompaniamencie gitary śpiewaliśmy piosenki związane z Janem Pawłem II, ale także utwory takie jak: „Przyjdę do was, w moim Duchu”, „W Tobie jest światło” oraz „Bo góry mogą ustąpić”. Nasz śpiew przeplatał się z tekstami Papieża Polaka, które odczytywane przez kolegów i koleżanki tworzyły tematycznie jedną całość. Poza uczczeniem „Dnia Papieskiego”, w myśl piosenki: „Szczęśliwi młodzi, którzy mają czas”, pragnęliśmy pokazać, że mimo nauki i wielu obowiązków to właśnie czyniąc dobro i szerząc radość można osiągnąć szczęście i dojść do świętości.

opracował: Przemysław Kowalik kl. IA