Jak co roku uczniowie profili matematyczno- geograficznego naszej szkoły, wzięli udział w Dniu Współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego. W tym roku Dzień Współpracy odbywał się 8.02. Na miejscu czekali na nas koordynatorzy, którzy towarzyszyli naszej grupie cały dzień. Uczniowie zapoznani zostali z ofertą edukacyjną Wydziału i perspektywą możliwej ścieżki zawodowej, mieli również okazję poznać Władzę Wydziału. Następnie zapoznano Nas z działalnością Kół Naukowych funkcjonujących na WE. Absolwenci uczelni opowiedzieli o własnych ścieżkach zawodowych, w perspektywie wcześniejszej pracy w wybranych Kołach Naukowych. Czterech naszych uczniów: Benedykt Drozdowicz, Tymon Szymkowiak, Julian Sułkowski i Jan Wallas reprezentowało „Katolika ” w Quizie Ekonomicznym . Chłopacy zajęli w nim pierwsze miejsce. Należy dodać, że startowało 30 drużyn różnych liceów z Poznania oraz Wielkopolski. Kolejnym punktem programu był wykład p. prof UPP dr hab. Benedykta Pelplińskiego nt.: „Polska i świat. Jak zmienia się gospodarka”. Na wykładzie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wieloma miernikami współczesnej gospodarki i posłuchać oceny sytuacji gospodarki światowej z perspektywy specjalisty naukowca. Ostatnim punktem naszego programu Dnia Współpracy był udział w warsztatach prowadzonych przez p dr Sylwię Klus i p. Dariusza Wyspiańskiego pt. „Negocjacje w biznesie”. Bardzo spodobała się nam gra dydaktyczna w której stworzyliśmy kilkuoddziałową korporację eksporterów kawy. Nauczyliśmy się czym jest zaufanie i rzetelność w biznesie, przewidywalność zachowań, partnerstwo i współpraca. Mogliśmy na podstawie własnych zachowań biznesowych dokonać analizy zysków i strat. Dzień Współpracy z UP zakończyliśmy smacznym obiadem.

Opracowała: Małgorzata Kordy