Dziś w naszej szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego klasy pierwsze wzięły udział w zmodyfikowanej wersji Familiady. Spotkanie prócz waloru naukowego było także okazją do integracji i lepszego poznania się. Ostatecznie laur zwycięstwa przypadł klasie 1b. Gratulujemy!