205271822_1468209340195504_4052964929022711851_n

Dziś w naszej szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego klasy pierwsze wzięły udział w zmodyfikowanej wersji Familiady.