Tegoroczny konkurs „Najpiękniejszej Szopki Bożonarodzeniowej” odbył się w ostatnim tygodniu przedświątecznej pracy szkoły. Materiałem, z którego wykonywano stajenki były dary lasu. Do oceny jury dostarczono dwadzieścia prac, które można podziwiać na wstawie szkolnej do końca tygodnia.
Pierwsze miejsce przyznano Pawłowi Idczakowi z klasy 4a. Drugie miejsca zajęły siostry: Natalia Wiśniewska z klasy 8a i Patrycja Wiśniewska z klasy 5a oraz Kinga Przepióra z klasy 5a wraz z siostrą z klasy 1a. Komisja przyznała trzy trzecie miejsca: Zofii Rachel(kl. 1b); Zofii (kl. 2 a LO), Agacie (kl. 8a), Kindze (kl.5a) Ziółkowskim; Julkowi Paciorkowi ( kl. 7a). Na szczególne wyróżnienie zasługuje pracownik szkoły- pan Ryszard Radkowski, który każdego roku, wraz ze swoimi pomocniczkami, przygotowuje szkolną szopkę bożonarodzeniową.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w kultywowanie tradycji naszej szkoły, sponsorom: Księdzu Dyrektorowi Piotrowi Kusiowi, panu Tomaszowi Topyle, Radzie Rodziców szkoły podstawowej i liceum.
Gratulujemy wygranym.
Organizatorki
Barbara Guzek
Anna Lendzioszek-Rogaska
Tekst: Anna Lendzioszek-Rogaska