We wtorek 10 marca młodzież naszej Grupy Patronackiej Instytutu Filologii Polskiej przy wsparciu szkolnych artystów miała zaszczyt brać czynny udział w otwarciu wystawy na Uniwersytecie A. Mickiewicza, poświęconej postaci naszej Patronki. Wydarzenie zostało zainaugurowane przez wprowadzenie prof. Krzysztofa Skibskiego. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać wykładu prof. Barbary Judkowiak, która zajęła się przybliżeniem sylwetki Błogosławionej oraz wystąpienia prof. Katarzyny Czarneckiej, poruszającej zagadnienia natury językowej w pismach Natalii. W trakcie otwarcia wystawy głos zabrała także absolwentka naszego liceum, Klaudia Jakubek, która opowiedziała o realizacji filmu poświęconego postaci Patronki. Uroczystość zamykała część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły, którzy zaprezentowali wybrane wiersze poetki, ale również wspomnienia o niej i teksty inspirowane jej życiem i twórczością. Wystąpienia oparte na słowie zostały urozmaicone grą na pianinie (Julia Scheller) oraz skrzypcach (Jeremi Barciński). Całość podsumowała p. Natalia Tułasiewicz – Wala i w ten sposób zakończono wydarzenie, by udać się do holu w celu obejrzenia wystawy.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Błajet