7 listopada Grupa Patronacka naszego liceum wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez prof. K. Osiewicza w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Dotyczyły one transkrypcji i transliteracji tekstów dawnych. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym zaczęliśmy pracę z tekstem. Zajęcia miały nas przygotować do transkrypcji Kupca Mikołaja Reja, jest to projekt Grupy patronackiej zaplanowany na ten rok. .

Tekst: Zofia Gólska, klasa 1bLO4)