Grupa Patronacka Instytutu Filologii Polskiej uczestniczyła dziś w sparingu tłumaczek, organizowanym przez Koło Naukowe Przekładnia. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach prezentacji kół naukowych. W ich trakcie nasi uczniowie mieli okazję zetknąć się z dylematami, przed którymi stają tłumacze: skupić się na przekazie dosłownego znaczenia tekstu czy też lepiej oddać jego charakter? Zadbać przede wszystkim o warstwę brzmieniową tłumaczenia, czy może jak najwierniej oddać sens utworu? To tylko niektóre z nich. Okazało się, że praca translatora jest znacznie ciekawsza niż się początkowo wydawało. Zajęcia zachęciły również naszych uczniów do podjęcia wysiłku i wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Instytut Filologii Polskiej. Jedno z zadań konkursowych dotyczy właśnie przetłumaczenia tekstu z języka angielskiego.