19 lutego uczniowie z klas o profilu biologiczno – chemicznym uczestniczyli w wykładzie w Collegium Chemicum pt. „Jak gra komputerowa może przydać się w krystalografii białek”, wygłaszanym przez prof. dr hab. Szymona Krzywdę. Odpowiedź na tytułowe pytanie profesor zostawił na sam koniec wykładu, ponieważ musieliśmy bardziej zagłębić się w temat krystalografii białek. Omówiliśmy temat, który obejmuje większość naszej planety, czyli o krystalografii, nauce interdyscyplinarnej. Kto by się spodziewał, że mamy aż 49 noblistów z tej dziedziny? – podkreślił to sam Profesor. Jednak gdy dowiedzieliśmy się, że polskie Tatry są kryształami, piasek jest zbudowany z kryształów, ekran telewizora jest z kryształów, a chipy są zbudowane z kryształów kwarcu itp., uznaliśmy, że rzeczywiście tylu ludzi powinno być nagrodzonych. Najważniejszym tematem wykładu były białka. Białka mogą się krystalizować, dzięki czemu mamy dostęp do poznania ich przestrzennej struktury. Znajomość ta pozwala nam zrozumieć procesy biologiczne na bardzo zaawansowanym poziomie. Pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków. Do pomocy w tym powstała gra komputerowa FOLDIT. Jak pisze Wikipedia: “Celem gry jest zwinięcie struktury wybranych białek w celu osiągnięcia najlepszego efektu; używa się przy tym różnych narzędzi dostarczonych w grze. Grać w nią może każdy, dając tym samym swój wkład w rozwój nauki. Najwyżej punktowane rozwiązania są następnie analizowane przez badaczy. Oceniają oni, czy daną konfigurację można zastosować w rzeczywistości. Naukowcy mogą użyć tych rozwiązań, aby rozwiązać problemy w prawdziwym świecie, takie jak zwalczanie chorób lub tworzenie innowacji biologicznych”.  Prof. dr hab. Szymon Krzywda zaprasza każdego do zagrania w Foldit i przede wszystkim – skorzystania z takiej formy rozrywki, bo w końcu jest grą komputerową.

Tekst: Zuzanna Herman, kl. 2b

Zdjęcia: Barbara Guzek