W czwartek, 7 listopada, licealiści z pierwszej klasy o profilu biologiczno – chemicznym wraz z Panią Profesor Barbarą Guzek udali się na pierwszy wykład rozpoczynający cykl zająć dla uczniów szkół średnich.

Temat pierwszego wykładu brzmiał: Jądro atomu i jego przemiany. Wygłosił go pracownik Zakładu Chemii Fizycznej – dr inż. Zbigniew Górski. W wykładzie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Na początku prelegent przybliżył słuchaczom cel spotkania. Następnie przedstawił zagadnienia dotyczące wielkości, gęstości oraz ogólnej budowy atomu i jego jądra. W  niezwykle interesujący sposób opisał problematykę promieniowania: jego rodzaje, proces rozszczepienia jądra, reakcję łańcuchowa, szeregi promieniotwórcze oraz szereg sztuczny.

Na zakończenie wykładu został poruszony temat okresu połowicznego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych.

Prelekcja była bardzo interesująca. Uczniowie wrócili do domów z dobrymi wrażeniami i zamiarem uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.

Tekst: Norbert Matysiak, kl. 1B4