„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w sercu ludzkim pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. Ten cytat Jana Pawła II, pochodzący z encykliki zatytułowanej „Fides et ratio” stanowił słowa przewodnie uroczystości 10 – lecia naszej szkoły. Wiara i rozum – fides et ratio to bowiem dwa filary wychowania i nauczania liceum. Podobnie wzrastanie człowieka rozumiała nasza patronka, bł. Natalia Tułasiewicz, dla której rozwój oznaczał integralny postęp zarówno w sferze intelektualnej, jak i duchowej.

Obchody przypadły na 2 października br. i rozpoczęły się Eucharystią, celebrowaną przez ks. dra Artura Filipiaka, który przybył z ramienia ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Następnie udano się do auli szkolnej, by kontynuować wydarzenie. Akademię rozpoczęły przemówienia pani Dyrektor Krystyny Szablak oraz Księdza Dyrektora Piotra Kusia, którzy przypomnieli zebranym, jak wyglądały początki placówki, przytaczając nieocenione wspomnienia. Dzięki materiałom filmowym przygotowanym przez naszego absolwenta, Przemysława Kowalika, udało się przenieść w czasie i od roku 2009 śledzić rozwój szkoły, a także dowiedzieć, co na jej temat sądzą zarówno jej obecni, jak i byli uczniowie. Wzruszającym momentem było również przemówienie wygłoszone przez Julię Chmielińską, przedstawicielkę absolwentów oraz Jana Seeligera, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, którzy w ramach podziękowania Gronu Pedagogicznemu za „rozwijanie skrzydeł uczniowskich” przekazali na ręce Księdza Dyrektora szkoły pamiątkową statuetkę. Głos zabrał także pan Tomasz Topyła, zastępca przewodniczącej Rady Rodziców liceum. W dalszej części uroczystości nastąpiło symboliczne wbicie gwoździa do sztandarowego tablo szkoły, na którym istnieją zapisy najistotniejszych wydarzeń. Aktu tego dokonała pani dr Iwona Roszkiewicz, przedstawicielka Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, która przemówieniem w imieniu stowarzyszenia zakończyła oficjalną część obchodów.

Część artystyczną uroczystości stanowiły prezentacje utworów literackich oraz muzycznych inspirowanych życiem i twórczością naszej Patronki. Wysłuchaliśmy więc poezji Pauli Skrzypczak („Czy ty też?”), Zuzanny Herman (” Biel”) i Jędrzeja Łabęckiego („Natalia Tułasiewicz w Płomieniu Miłości”), które w zmaganiach konkursowych zajęły kolejno III, II i I miejsce. Zebranym zaprezentowano również nagrodzone aranżacje muzyczne do wierszy bł. N. Tułasiewicz. Były nimi interpretacje utworów „Prośba” w wykonaniu klas 3a (II miejsce) i 2a (I miejsce) oraz „Polska walcząca” klasy 2b (ex aequo I miejsce).

Wszyscy zebrani mieli okazję obejrzenia wystawy okolicznościowej, przygotowanej przez p. prof. Dorotę Łakomą oraz złożenia pamiątkowego podpisu na skrzydłach, symbolizujących nierozerwalność wiary i rozumu w procesie dydaktycznym naszego liceum.

Uroczystość była znakomita okazją do refleksji i podsumowań nad tym, co udało się zbudować w ciągu 10 lat funkcjonowania szkoły.

 

Tekst: Katarzyna Błajet

Zdjęcia: Anna Lendzioszek – Rogaska, Katarzyna Błajet