Dnia 21 listopada 2019 roku klasy 1B3 LO oraz 3B LO wybrały się wraz z opiekunami na wycieczkę dydaktyczną do Warszawy. Celem podróży były dwa bardzo znaczące polskie muzea: Muzeum Polin – Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Misją pierwszego z nich jest ochrona pamięci i kształtowanie przyszłości. Muzeum to posiada bogaty i zróżnicowany zbiór wielu muzealiów związanych z dziedzictwem żydowskim. Najliczniej reprezentowane są pamiątki historyczne, obejmujące fotografie, pocztówki, druki, ulotki, dokumenty osobiste i historyczne, płyty gramofonowe oraz przedmioty użytkowe, za którymi często kryją się niezwykłe, wzruszające historie darczyńców.

Muzeum Powstania Warszawskiego natomiast to hołd mieszkańców Warszawy dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę w 1944 roku. To wyjątkowe miejsce, które pomaga zrozumieć współczesną Warszawę. Interaktywne muzeum upamiętnia największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny światowej.

Oba muzea dostarczyły nam niemałą dawkę wiedzy i uwrażliwiły na wartość historii dla dzisiejszego świata.

Tekst: Paweł Metelski, klasa 1b LO3

Zdjęcia: Łukasz Adamczak,  klasa 1b LO3