Grupa biologiczno-chemiczna pod opieką p. prof. Barbary Guzek miała okazję poznać chemię i zachodzące dzięki niej procesy w sposób doświadczalny. W zorganizowanej lekcji laboratoryjnej wzięli udział wszyscy uczniowie grupy. Zajęcia przebiegały w czterech, dwuosobowych grupach. Zespoły podczas wykonywania eksperymentów miały zaprojektować doświadczenia, by dowieść postawionej tezy, ustalić ich przebieg oraz udokumentować zachodzące reakcje w sposób pisemny. Uczestnicy wykazali się rozwagą w przeprowadzaniu reakcji magnezu z chlorkiem żelaza (III), a także obserwując zachodzenie reakcji wytrącania srebra z roztworu azotanu srebra z miedzią. Przeprowadzane doświadczenia były podsumowaniem realizacji materiału z zakresu elektrochemii. Dzięki temu uczniowie mogli zaobserwować rzeczywisty przebieg konkretnych reakcji chemicznych.

Opracowała: Aleksandra Danielewska (klasa 2)