W roku szkolnym 2014/15 w naszym liceum będą prowadzone dodatkowe zajęcia profilowane o nazwie „Spiritus legis” („duch prawa”). W ich ramach będzie realizowany rozszerzony program prawa w wymiarze czterech godzin w miesiącu. Zajęcia będą prowadzone przy współpracy Okręgowej Izby Radców Prawnych. Nasi uczniowie będą uczestniczyć również w symulacjach rozpraw cywilnych, karnych i administracyjnych w sali sądowej w siedzibie OIRP. Wezmą także udział w Konkursie Wiedzy o Prawie.

Porozumienie między Okręgową Izbą Radców Prawnych reprezentowaną przez Pana Dziekana Zbigniewa Tura, a Dyrektorem Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW ks. Piotrem Kusiem zostało podpisane 11 kwietnia 2014 r. W ceremonii uczestniczyli także przedstawiciele Samorządu naszej szkoły.

Opracowała: Maria Pacholska

Zdjęcia: Klaudia Mróz (klasa 2)