Ostatni dzień przed świętami Bożego Narodzenia to tradycyjnie już w naszej szkole okazja do spotkania się we wspólnocie zarówno gimnazjum, jak i liceum, upamiętnienia historycznych wydarzeń i radosnego świętowania. 22. grudnia zebraliśmy się na auli, by poprzez udział w akademii z okazji powstania wielkopolskiego uszanować tych, którzy walczyli o kształt granic Polski po I wojnie światowej. Następnie po słowie Księdza Dyrektora i przemówieniach przedstawicieli samorządów mogliśmy złożyć sobie życzenia i przełamać się opłatkiem. Uroczystości na auli zakończyły się wręczeniem przewodniczącym klas świec Caritas, na których płonęło Betlejemskie Światło Pokoju. Było obecne w każdej z sal, w której odbywała się wigilia klasowa. Niech przekonanie, że Pan Bóg jest obecny w naszym życiu gości w sercach cały rok!

Opracowała: Marta Dzięcioł