3 lutego gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Powodem była organizowana przez te instytucje od dziesięciu już lat Biała Sobota. Od trzech lat wydarzenie to ma miejsce w naszej szkole. Tego dnia sale lekcyjne zamieniają się w gabinety lekarskie i laboratoria, korytarze w poczekalnie dla pacjentów, a sala gimnastyczna staje się miejscem zabaw dla dzieci. Chociaż z badań mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Poznania bez ograniczeń wiekowych, w tym roku akcja była skierowana szczególnie do osób aktywnych zawodowo, które na co dzień często nie znajdują czasu, by zadbać o swoje zdrowie. Tradycyjnie już w Białej Sobocie aktywnie uczestniczyła duża grupa młodzieży z naszego Szkolnego Koła Caritas. Młodzież nie szczędziła sił i zaangażowania, by przygotować sale oraz służyć poradą, kierować przybyłych na badania do odpowiednich gabinetów, przewozić ich windą itd. Nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę, wyróżniając się uprzejmością, gotowością niesienia pomocy, wrażliwością i umiejętnością mądrego reagowania w trudnych sytuacjach.

Następna Biała Sobota w naszej szkole już za rok.

Opracowała Hanna Kowalik