21 grudnia cała wspólnota szkolna oglądała jasełka w wykonaniu naszych pierwszaczków. Najmłodsi uczniowie przenieśli nas najpierw do Raju, aby pokazać upadek pierwszych ludzi – praprzyczynę wcielenia Syna Bożego. Następnie byliśmy świadkami Zwiastowania, potem przybycia Józefa i Maryi do niegościnnego Betlejem, budzenia pasterzy, by w końcu wraz z aniołami i trzema królami adorować Dziecinę Bożą w żłobie. Pierwszaki zaprezentowały przed nami swoje liczne talenty artystyczne, za co zostały sowicie nagrodzone brawami.

 

Opracowała Anna Walczak