5 i 6 czerwca klasy licealne miały okazję wziąć udział w zajęciach organizowanych w poznańskich muzeach. I tak, uczniowie poszczególnych klas poznali zasoby Muzeum Poznańskiego Czerwca, Muzeum Archeologicznego, byli także w Forcie VII oraz Muzeum Narodowym na lekcjach poświęconych sztuce renesansu, baroku, realizmu oraz Młodej Polski.

6 czerwca klasy drugie LO udały się do Muzeum Narodowego w Poznaniu, aby zapoznać się z malarstwem epoki Młoda Polska. Wśród wielu dzieł, młodzież miała okazję zapoznać się z obrazami m.in. Józefa Pankiewicza, Wojciecha Weissa, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, czy Jacka Malczewskiego. Licealiści angażowali się w zajęcia, poprzez proponowanie własnych interpretacji dzieł, ale również rozpoznawanie cech charakterystycznych dla secesji, impresjonizmu, realizmu i ekspresjonizmu.

Tekst: Katarzyna Błajet, Klara Halek, kl. 2b

Zdjęcia: Katarzyna Błajet, Michał Patz, kl. 2a