W piątek 2 lutego br. grupa humanistyczna z klasy drugiej pod opieką p. prof. Marii Pacholskiej oraz siostry Aleksandry Łojewskiej udała się na wycieczkę na Ostrów Tumski. Pierwszym naszym celem była wizyta w Muzeum Archidiecezjalnym. Bardzo pasjonujące zajęcia o tematyce związanej ze sztuką średniowiecza poprowadził pan Michał Błaszczyński. Kolejny punkt wycieczki to wizyta w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci. Poznaliśmy tam historię pierwszych Piastów oraz sposoby budowania grodów i umocnień średniowiecznych. Następnie zwiedzaliśmy Katedrę Poznańską. Ostatnią częścią naszej wycieczki było obejrzenie fragmentów odbudowanych średniowiecznych murów obronnych Poznania.

Tekst: Klaudia Budzińska, klasa 2 b

Zdjęcia: Grzegorz Grzankowski, klasa 2 b