22 stycznia zwykły rytm poniedziałkowych lekcji został przerwany i to nie z byle błahego powodu. Nastąpiło bowiem przekazanie władzy nowo utworzonemu składowi Rady Samorządu Uczniowskiego po niedawnych (15 stycznia), demokratycznych wyborach.

Najpierw został odczytany podniosły protokół wyborów, który szczegółowo przedstawiał rozkład głosów dla poszczególnych kandydatów, a którego przytaczanie w całości pozwolę sobie oszczędzić.  Nową Przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego została: Julia Chmielińska, której uroczyście przekazał insygnium władzy ks. dyrektor Piotr Kuś.

Po odśpiewaniu hymnu naszej szkoły przyszedł czas na podsumowania. Odchodzący przewodniczący – Maciej Kowalczyk – przypomniał najważniejsze działania, zaczęte inicjatywy i osiągnięcia całego roku wytężonej pracy samorządu. Również skarbnik – Adrian Broll – podał do wiadomości krótkie sprawozdanie finansowe.

Później głos zabrała nowa przewodnicząca i przedstawiła nowy skład Rady SU. Do funkcji zastępcy została powołana Joanna Musiał z Ia, a skarbnikiem został Jędrzej Rozynek z IIb. Również skromny autor tych słów został włączony w struktury Rady SU na nowo utworzonym stanowisku. Jego zadaniem będzie pisanie krótkich relacji z działań samorządu (i nie tylko) do zamieszenia na stronie internetowej. (Spokojnie, proszę się nie martwić, nie zmieniam profilu i zostaję na mat-fizie 😉

Tak jak szkoła zapewnia nam wykształcenie z różnych przedmiotów, tak działania w ramach Samorządu uczą nas postaw obywatelskich i życia w społeczeństwie. Nasz Samorząd może się pochwalić przedstawicielem w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania – jest nim Franciszk Ambrosius oraz uczestnictwem w Poznańskim Kongresie SU. Ks. Dyrektor życzył całej społeczności owocnego dialogu współpracy dla dobra całej szkoły. Przy tej okazji ogłosił klasę otrzymującą tytuł „Klasy roku”. Takim wyróżnieniem mogą szczycić się uczniowie klasy Ib. Serdecznie gratulujemy wszystkich owocnych wysiłków !

 

Opracował Bartłomiej Kulas, dziennikarz szkoły z ramienia SU