27 kwietnia br. kolejny rocznik licealistów opuścił mury szkoły. Uroczystość Pożegnania Absolwentów rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej,  a kontynuowana była w szkolnej auli. Nad sprawnym jej przebiegiem czuwali uczniowie klas drugich pod troskliwym okiem swoich Wychowawców: Pani Profesor Aleksandry Międlarz i Pana Profesora Jana Tasiemskiego – Pituły.

Galę rozpoczęło przemówienie Księdza Dyrektora, podziękowanie Wychowawcom klas trzecich: p. Prof. Agacie Maćkowiak, p. Prof. Katarzynie Lisieckiej oraz p. Prof. Katarzynie Błajet. Następnie nastąpiło uhonorowanie Złotym Krzyżem Nataliańskim tych spośród uczniów, którzy przez trzy lata uzyskiwali świadectwa z wyróżnieniem, a także tych, którzy dzięki swemu talentowi i zaangażowaniu mieli wpływ na rozwój społeczności szkolnej. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

z klasy 3a:

– Maciej Czajka – za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia, świadectwo z wyróżnieniem i działalność na rzecz klasy;

– Klaudia Jakubek -za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia, świadectwo z wyróżnieniem, działalność na rzecz klasy i szkoły oraz dzielenie się swym talentem z innymi;

– Piotr Jankowski – za świadectwo z wyróżnieniem;

– Michalina Kierzek -za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia oraz świadectwo z wyróżnieniem;

– Paulina Norek -za świadectwo z wyróżnieniem;

– Szymon Parafiński -za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia, świadectwo z wyróżnieniem oraz działalność na rzecz klasy i szkoły;

– Dominik Walkowiak -za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia, świadectwo z wyróżnieniem, działalność na rzecz klasy i szkoły oraz dzielenie się swym talentem z innymi;

– Grzegorz Walkowiak -za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia, świadectwo z wyróżnieniem, działalność na rzecz klasy i szkoły oraz dzielenie się swym talentem z innymi;

– Magdalena Wiśniewska -za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia, świadectwo z wyróżnieniem, działalność na rzecz klasy i szkoły oraz dzielenie się swym talentem z innymi;

– Zuzanna Baranowska – za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia oraz działalność na rzecz szkoły;

– Julia Najder -za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia oraz działalność na rzecz klasy i szkoły;

– Zofia Rohde –za działalność na rzecz klasy i szkoły;

z klasy 3b:

– Alicja Pietryga – za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia oraz świadectwo z wyróżnieniem;

– Marta Szczepańska- za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia, świadectwo z wyróżnieniem,

działalność na rzecz klasy i szkoły oraz dzielenie się swym talentem z innymi ;

– Piotr Wallas – za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia, świadectwo z wyróżnieniem, działalność na rzecz klasy i szkoły oraz dzielenie się swym talentem z innymi ;

– Julia Falitor- za działalność na rzecz rozwoju społeczności klasy i szkoły;

– Maciej Kowalczyk – za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia, działalność na rzecz rozwoju klasy i szkoły oraz dzielenie się swym talentem z innymi ;

– Łukasz Skrobała – za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia oraz dzielenie się swym talentem z innymi ;

– Adam Joks – za dzielenie się swym talentem z innymi.

Warto wspomnieć, że uczniem, który mógł się poszczycić najwyższą średnią ocen za trzy lata nauki w liceum (5,61) i jednocześnie zdobywcą tytułu „Mistrz Wiedzy” okazał się Maciej Czajka z klasy 3a.

Krzyże Nataliańskie wręczono też uroczyście w dowód podziękowania Rodzicom, którzy w sposób szczególny przyczynili się do budowania wspólnoty klasowej i/lub szkolnej. Tak więc nagrodzeni zostali:

– pani Anna Badziong – za działalność na rzecz budowania wspólnoty klasy;

– pani Aleksandra Kochanek – za działalność na rzecz budowania wspólnoty klasy;

– pan Adam Czajka – za działalność na rzecz budowania wspólnoty klasy i szkoły;

– pan Sylwester Frąckowiak – za działalność na rzecz budowania wspólnoty klasy i szkoły;

– pani Sylwia Gajewska – za działalność na rzecz budowania wspólnoty klasy;

– pan Jan Pietryga – za działalność na rzecz budowania wspólnoty klasy i szkoły.

Po wręczeniu wszystkich nagród i rozdaniu świadectw uczniom przyszedł czas na słowa pożegnania wygłoszone przez Rodziców – Pana Adama Czajkę i Pana Jana Pietrygę, a następnie – przez przewodniczących klas trzecich: Zofię Rohde i Piotra Wallasa. Wręczenie kwiatów oraz podziękowań Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Szkoły i Rodzicom zakończyło pierwszą, oficjalną część gali. Kolejną odsłonę Pożegnania Absolwentów rozpoczęły prezentacje, podczas których wspominano licealne czasy – nie zabrakło śmiechu, ale i wzruszeń. Uroczystość zakończyła się akcentem teatralnym, a całość: pamiątkowym zdjęciem wykonanym przed budynkiem szkolnym. Pożegnaniu przyświecały słowa Jonasza Kofty: „Dziś najważniejsze: odnaleźć siebie. Każdy do swoich pójdzie gwiazd”. Tegorocznym Abiturientom życzymy zatem, aby udało im się je znaleźć i aby (zgodnie z inną sentencją: „Per aspera ad astra”) nie ustawali w trudzie dotarcia do nich.

Tekst: Katarzyna Błajet

Zdjęcia: Jakub Komasa, kl. 2a